logo-mini

InDi

Každý z nás má svoj rukopis a tým je interiér originálny . Interiérom dávame nové nápady a štýl. Nesnažíme sa upriamovať len jedným smerom, pretože štylizácia rôznych období ma vždy svoje čaro a my máme radi výzvy.

Ateliér Interiérový dizajn vznikol v roku 2013 spojením architekta a obchodníka. Ponúkame niekoľko foriem služby interiérového architekta: štúdia, projekt, konzultácie, realizácia. Pokiaľ si nás a z našich služieb vyberiete, naša tvorba začína osobným stretnutím a zoznámením sa s priestormi, či investorom. Prvá spoločná reč (analýza) je pre nás veľmi dôležitým nástrojom pre celkový vzhľad interiéru. Snažíme sa o klientovi a jeho potrebách dozvedieť , čo najviac.

Štúdia je ideový návrh interiéru. Predmetom tejto služby je 2D návrh dispozičného riešenia stavebnej časti a zariadenia, koncept (prvotná myšlienka) a 3D návrh. Obsahom 3D návrhu sú vizualizácie interiéru, ktoré zobrazujú jeho možnosti, farebnosť a dizajn. Študia neobsahuje žiadne rozmery a špecifikácie, nakoľko sa jedná len o ideu. Vhodné skôr pre tých klientov, ktorý majú problém s predstavivosťou, ale nepotrebujú dokumentáciu k realizácii a realizáciu budú riešit vo vlastnej réžii výberom podobných materiálov a prvkov.

Projekt spája ideovú časť našej tvorby s výkresovou dokumentáciou- Investorovi tak umožňuje zrealizovať interiér presne podľa 3D návrhu bez toho, aby s nami musel spolupracovať aj pri realizácii. Obsahom projektu je 2D návrh dispozičného riešenia stavebnej časti a zariadenia, koncept (prvotná myšlienka), 3D návrh, aproximatívna kalkulácie (rozpočet) so špecifikáciami, výkresová časť – búracie a stavebné práce, polohopisy k elektroinštalácii (zahŕňa aj osvetlenie) a vodoinštalácii (zahŕňa sanitárne predmety), kladačské plány, povrchy stien, výrobné výkresy k nábytkom na mieru. Čo nie je v našich možnostiach vieme nad rámec služby zabezpečiť subdodávkou – kúrenie, klimatizácia, revízne správy, dokumentácia k stavebnému konaniu, statický posudok…

Konzultácie je novo-vzniknutá služba pre dopyt, ktorý silnie. Predmetom sú spoločné stretnutia s investorom, či už na predmetnej nehnuteľnosti alebo na predajniach za účelom poradiť a doladiť interiér. Neobsahuje žiaden vizuálny, výkresový výstup. (podľa dohody)

Realizácia je vyvrcholením nášho diela, preto sme vždy radi, keď môžeme byť toho súčasťou. Dlhoročne spolupracujeme so stavebnou, stolárskou firmou, dodávateľmi zariaďovacích predmetov a vieme chod realizácie zabezpečiť  od začiatku po koniec. V rámci realizácie zabezpečujeme autorský dohľad a cieľom je vás odbremeniť od neustáleho behania na stavbu, kontrolovania, logistiky objednávok tovaru a doručenia. Tiež harmonogram prác a dodržanie termínov. (stavebný dozor nezabezpečujeme)

Ing.arch. Adriána Zoššáková Kristofčáková

Ing.arch. Adriána Zoššáková Kristofčáková

Študovala na fakulte architektúry v Bratislave, štúdium ukončené v roku 2009. Už počas inžinierskeho štúdia pracovala v oblasti interiérov. Dlhú dobu pôsobila ako lektorka v AlfaEducation. Venuje sa vintage, glamour štýlom, funkcionalizmu,retro,moderne, viktoriánskemu (alebo použitiu niektorých prvkov),americkému štýlu a výzvou sú aj ostatné...

Ing. Mária Velická

Ing. Mária Velická

Vyštudovala manažment na Slovenskej Technickej univerzite v Trnave. Práca v tejto oblasti ju nenapĺňala a preto sa stala absolventkou 2-ročného kurzu AlfaEducation, okrem toho absolvovala ďaľšie iné rekvalifikačné kurzy v oblasti dizajnu. Práci bytového dizajnéra sa venuje aktívne päť rokov. Venuje sa modernému dizajnu v podaní minimalizmu, industriálneho a škandinávskeho štýlu,moderny.

MgA. Lucia Krivá

MgA. Lucia Krivá

Kreatívnym činnostiam sa venuje odmalička. Navštevovala výtvarnú školu, následne absolvovala štúdium 3D designu na UTB v Zlíne. Popri designu obalov a produktov sa v súčasnoti najviac venuje interiéovému designu. Tvorí návrhy výstavnych stánkov, design celých predajných sietí, ale najčastejšie obytných priestorov. Baví ju spájať tvary, farby, materiály či iné prvky vo väčšom merítku, vytvárať príjemné a funkčné priestory, vizualizovať túžby a potreby klientov a dopĺňať ich svojími poznatkami a kreatívnym myslením tak, aby navrhnutý priestor prinášal pohodlie, nadčasovosť a vysokú mieru praktickosti. Každý štýl je pre ňu výzvou a príležitosťou, ako si obohatiť fantáziu.

Bc.Miroslava Zíšková

Bc.Miroslava Zíšková

Vyštudovala grafický dizajn, ktorému sa venuje už desiaty rok. Prevažne pracuje v oblasti reklamy a tlačových médií. Neskôr absolvovala diplomované štúdium interiérového designu v Prahe. Vďaka štúdiu sa začala venovať navrhovaniu a 3D modelovaniu interiérov. Je naša pomoc najmä pri grafickom spracovaní návrhov.